شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ چقدر خوبه روزبه بماني :)

Nikou
خوشمان نيامد:-|
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} بهتر :دي
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} بدسليقه اييييششش
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} سنگينه آهنگش ميفهمم :-)
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} واسه تو ارهB-)
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} من نميفهميدم ک نميذاشتم :دي
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} البته حرفت منطقيه ولي اينا دليل نميشه که من قانع شمB-)
اسپايکا
{a h=u4a4f330e61ead7ba}Nikou{/a} اونوقت راه قانع شدنت چيه؟ :دي
Nikou
{a h=advanced}اسپايکا{/a} اينکه حرف منو بپذيري:D
ساعت ویکتوریا
اسپايکا
رتبه 92
2 برگزیده
3773 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top