شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ به غير از تو بايد به چي فکر کنم...

عکس: خودم
*ري را
آهنگ بسيار زيبا، روزبه بماني عاليه
عکس جالب=)
زيبا....هم آهنگ هم عکس
عالييييييييييي..
همشون عالي :)
:) @};-
چه عکسي :)
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} قابلتونو نداره :)
*قاصدك*
{a h=advanced}اسپايکا{/a} خيلي قشنگه .. خ ي ل ي
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} خيلي.. من ک خودم روزي چند بار ميگوشمش
*قاصدك*
{a h=advanced}اسپايکا{/a} من نيز هم
عاالي
mp3 player شوکر
اسپايکا
90 امتیاز
2 برگزیده
3751 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top