شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ چرا مرغ همسايه غازه؟
***انتظار***
ديروز 9:11 عصر
خب براي اينکه در دسترس نيست :)
مرغ همسايه همون مرغ...اون ديد ماست ک غاز نشون ميده
چون قانع نيستيم:)
هما بانو
:)
اسپايکا
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} {a h=entezar911}انتظار{/a} خب چرا ؟
اسپايکا
{a h=aaaMissingsss}° گيســو•{/a} ولي حتي اگه قانع باشيم بازم ممکنه مرغ همسايه غاز باشه : )
اسپايکا
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} :)
DARYAEI
چون غازه مرغ نيس
مرغ همساده سيکائه:D
خب چي باشه؟!
{a h=advanced}اسپايکا{/a} چراشو خودت بايد بدوني
اسپايکا
{a h=daryajoon}DARYAEI{/a} نه مرغه
اسپايکا
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} :D
اسپايکا
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} مرغ باشه
اسپايکا
{a h=entezar911}انتظار{/a} فعلا نميدونم :-)
نعمت ما به چشم همسايه، صد برابر فزون کند پايه... چون به چشم نياز مي‌بيند، مرغ همسايه غاز مي‌بيند...
{a h=advanced}اسپايکا{/a} پس فعلا دنبال مرغ و غاز نباش:)
اسپايکا
{a h=entezar911}انتظار{/a} چشم مثل بعضيا بي سواد ميمونم : )
{a h=advanced}اسپايکا{/a} بي سواد باشي خيلي بهتر تا سرت...:)
همين جوووري
اسپايکا
{a h=entezar911}انتظار{/a} برا بعضي ها بله : )
اسپايکا
{a h=eshghhamishegi}2عشق هميشگي{/a} لايک :دي
***انتظار***
{a h=advanced}اسپايکا{/a} بله : )
ساعت دماسنج
اسپايکا
92 امتیاز
1 برگزیده
3722 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top